Butüülatsetaat

  • Butüülatsetaadi tehasehinnaga kvaliteetne trumlipakett

    Butüülatsetaadi tehasehinnaga kvaliteetne trumlipakett

    N-butüülatsetaat on läbipaistev vedelik, ilma suspendeeritud lisanditeta.Vees veidi lahustuv, võib seguneda alkoholi, eetri ja muude orgaaniliste lahustitega. Võrreldes madalama homoloogiga butüülatsetaadiga, on vees halvasti lahustuv butüülatsetaat samuti raskesti hüdrolüüsitav. Kuid happe või leelise toimel hüdrolüüsil tekib äädikhape ja butanool..).